เข้าเว็บผิด

posted on 19 Jan 2012 21:43 by patsue-13
 
นึกว่าเข้าเว็บผิด
 
เอ็กซ์ทีนเปลี่ยนไป!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
แต่เอาเหอะ สวยดี แปลกตาไปหน่อย แต่เดี๋ยวก็ชิน